Småt er godt – og klimavenligt

Hvis vi vil opnå en planet i balance, bliver vi nødt til at indse at pladsen på kloden ikke er uendelig, men derimod en knap ressource, som vi må prioritere og deles om. Hvis vi vil løse biodiversitetskrisen, skal vi bruge plads til at genoprette vild natur. Hvis vi vil udfase fossil energi, skal vi bruge plads til dyrkning af grøn biomasse. Hvis vi vil brødføde en voksende verdensbefolkning, skal vi bruge plads til produktionen af bæredygtige fødevarer. Men ikke mindst skal vi også bruge plads at bo på – og her frådser danskerne virkeligt med kvadratmeterne.

Vil du dele et toilet?

dagens individualiserede Danmark ligger det de fleste fjernt at dele noget af deres private bolig. Men hvor går vores grænse for hvad vi vil være fælles om? Hvis du bor i en andels- eller boligforening, så deler du måske allerede cykelkælder, affaldsskur, loftsrum eller værksted med dine naboer. Kunne du ikke også dele en fællessal? Et stort køkken? Badefaciliteter? Et toilet?